Đừng đọc ! Nếu bạn không muốn lột xác tàI chính trong năm 2019

Cảnh báo : đừng bao giờ kinh doanh trên internet trước khi bạn biết điều này
April 18, 2019

Đừng đọc ! Nếu bạn không muốn lột xác tàI chính trong năm 2019

Đừng đọc ! Nếu bạn không muốn lột xác tàI chính trong năm 2019

Đừng ngồi đó mà than vãn sao mình kinh doanh cái gì cũng Thất bại

Mà hãy tự hỏi những gì mà bạn thường xuyên hứa với chính mình chẳng hạn như bạn hứa sáng sẽ dậy sớm tập thể dục, đọc sách, bạn hứa sẽ bám sát mục tiêu tạo 5000$ trong tháng này….

Bạn hứa sẽ thay đổi trong năm 2018, bạn hứa sẽ đi học cái này, phát triển thêm kỹ năng kia nhưng nhìn lại năm 2018 qua bạn chỉ toàn là hứa, có thấy giữ lời đâu, lời hứa với chính mình còn chưa giữ được thì làm sao giữ lời với người khác.

Cứ tiếp tục hứa đi bạn, năm 2019 sẽ chẳng có gì thay đổi đâu nếu cái thói quen “Thất hứa với chính mình” vẫn tiếp tục.

100 khóa học làm giàu cũng không bằng một lần bạn hành động, 1000 cuốn sách về thành công và phát triển bản thân chưa chắc đã bằng việc bạn luôn giữ lời hứa với chính mình, cam kết và đánh cược mọi thứ với mục tiêu, đam mê và sứ mệnh của mình.

Một chương trình thực chiến mà Tôi đang tham gia, sẽ “Cầm Tay Chỉ Việc và Thúc Bạn Chiến Đấu Từng Ngày” để tạo nên một hệ thống kinh doanh thông minh tự động mang về 5000$/tháng trên Internet tại đây : https://zclouding.vn/mastery-internet-business/

Đừng hứa nữa bạn ! Hãy hành động đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *